SECDESİZ BAŞ


Şeytan , namaz kılmayan bir adamla arkadaş olmuş.Adamın Rahman’a secde etmediğini görünce şöyle demiş :

-Ben Hazret-i Adem’e bir kerecik secde etmediğim için dergâh-ı Rabb-ı izzetten kovuldum. Sen ise her gün beş vakit namazın bu kadar secdesini terk ediyorsun. Acaba sen ne olacaksın?

İnsanlar , namaz kılmadıklarında kimin huzuruna çıkmadıklarını , nasıl bir davete iştirak etmediklerini , bugün gitmedikleri huzura bir gün eli kolu bağlı götürüleceklerini düşünüp ürpermelidirler.

İnsanda “namazsız olmaz” anlayışı hakim olmalıdır ki , elhak doğrudur. Zira her şeysiz olur , ama ebedi hayatın havası ve suyu olan namazsız olmaz , yaşanmaz.

İnsanların beynamaz olduğunu görenler , birlikte ateşe atlar gibi bunu çok normal zannetmektedirler.

Anneler , aileler , evlatlarına namazsız da yaşanabilir izlenimi vererek zulmetmekte , onları korkunç bir akıbetin ve çirkinliğin içine atmaktadır. Merhametli bir annenin evladını böyle bir ateşe atması düşünülemez.

“Kulun Allah’a en yakın olduğu an secde anıdır” ki , sonlunun Sonsuz’la randevusu , buluşup konuşma şerefidir.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to SECDESİZ BAŞ

  1. 123456789 says:

    SaoL kaRdeş bu siteden doLayı çoK şeyLer öğrendim … Tekrardan SaoL (;

  2. Marshrazor says:

    Kardeş burda ^^MümTezeL didye birini tanirmisin ? Muhammed Ali Tural ?

  3. Wayne says:

    thanks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s